Είστε εδώ

Βασικές προϋποθέσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις προϋποθέσεις που χρειάζεται να έχει ο κάθε υποψήφιος προκειμένου να εργαστεί σε αποστολή των MSF. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να μεταβληθούν, χωρίς πρότερη ενημέρωση, προκείμενου να καλυφθούν οι έκτακτες οργανωτικές και επιχειρησιακές ανάγκες στις αποστολές των MSF.

Διαθεσιμότητα

Η διάρκεια της πρώτης αποστολής κυμαίνεται συνήθως από 6 έως 9 μήνες.

Η διαθεσιμότητα του υποψηφίου για το διάστημα αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση, λόγω του μεγάλου βαθμού ευθύνης που αναλαμβάνουν όσοι εργάζονται σε αποστολές των MSF, του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για να εξοικειωθούν τα μέλη της αποστολής με τις δύσκολες συνθήκες εργασίας, αλλά και λόγω της γενικότερης ανάγκης για συνοχή ανάμεσα στους εργαζομένους των αποστολών μας προς όφελος των ιδίων, αλλά κυρίως προς όφελος των ασθενών.

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα αποτελούν μόνο συγκεκριμένες ειδικότητες όπως οι χειρουργοί, οι αναισθησιολόγοι και οι γυναικολόγοι.

Στις επείγουσες καταστάσεις, όταν απαιτείται να ανταποκριθούμε άμεσα σε μια φυσική καταστροφή ή σε κάποια ανθρωπογενή κρίση, αναζητούμε επαγγελματίες που μπορούν να είναι διαθέσιμοι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Διαβίωση και εργασία σε ομάδα

Τα μέλη των αποστολών μας ζουν και εργάζονται μαζί, και για αυτό καλούνται να προσαρμοστούν σε λιτές συνθήκες διαβίωσης, με τα «απολύτως απαραίτητα», όπου η αίσθηση «ιδιωτικότητας» είναι συνήθως περιορισμένη. Σε αυτές τις συνθήκες όλοι καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά και να συνεργαστούν εποικοδομητικά. 

Εμπειρία σε αναπτυσσόμενες χώρες

Η πρότερη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχες αποστολές σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Κεντρικής ή της Νότιας Αμερικής θεωρείται σημαντική, άλλα όχι απαραίτητο προσόν  για συμμετοχή σε αποστολή των MSF.

Ικανότητα διαχείρισης άγχους

Οι αποστολές των MSF συχνά λαμβάνουν χώρα σε ασταθή περιβάλλοντα όπου μαίνονται εχθροπραξίες, ενώ ακόμα και στις περιοχές με μεγαλύτερη σταθερότητα, ο φόρτος εργασίας, οι δύσκολες συνθήκες και η ομαδική διαβίωση μπορεί να προκαλέσουν άγχος.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο και απρόβλεπτο περιβάλλον εργασίας και διαβίωσης.

Οι MSF προσφέρουν υποστήριξη στο προσωπικό τους για τη διαχείριση του άγχους, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την αποστολή.

Ευελιξία

Οι καθημερινές επαγγελματικές αρμοδιότητες και τα συνήθη εργασιακά καθήκοντα των μελών της αποστολής μπορεί να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή. Όλοι πρέπει να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται άμεσα στις νέες συνθήκες εργασίας, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες της αποστολής και των ασθενών.

Η ικανότητα των υποψηφίων να είναι ευέλικτοι, αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία των προγραμμάτων των MSF.

Ξένες Γλώσσες

Η καλή γνώση ξένων γλωσσών είναι βασική προϋπόθεση. Γενικά η γνώση πρωτίστως αγγλικών ή/και γαλλικών, αλλά και αραβικών, ισπανικών, παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε αρκετά προγράμματα, ενώ οι υποψήφιοι που συνδυάζουν καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών εξασφαλίζουν ευκαιρίες συμμετοχής σε περισσότερες χώρες όπου υπάρχουν αποστολές των MSF.

 

Διαδικασία επιλογής

 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτησή του ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής.

Εμείς, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία του κάθε υποψηφίου και επικοινωνούμε μαζί του το συντομότερο δυνατό βάσει των υφιστάμενων αναγκών ανά προφίλ ειδικότητας. 

Εφόσον πληροί τις βασικές προϋποθέσεις, ο υποψήφιος περνά στο επόμενο στάδιο. Η τελική διαδικασία επιλογής διαρκεί από 4 έως 6 εβδομάδες.

Για όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς και αυτό το στάδιο, ακολουθεί ειδική εκπαίδευση προετοιμασίας, σε όσες ειδικότητες κρίνεται αναγκαίο.  

Ο υποψήφιος αναχωρεί για την πρώτη του αποστολή με τους MSF, κατά μέσο όρο, εντός 3 με 6 μηνών και πάντα ανάλογα με τις επείγουσες ανάγκες των επιχειρήσεων μας.

Η χώρα και το πλαίσιο που θα εργαστεί κάποιος καθορίζονται από την αντιστοίχιση των προσόντων του κάθε υποψηφίου και της διαθεσιμότητάς του, με τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχουν στις αποστολές μας τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Να σημειωθεί ότι η ζήτηση και η προτεραιότητα απορρόφησης των ειδικοτήτων μεταβάλλεται βάσει των έκτακτων αναγκών που προκύπτουν στις αποστολές των MSF.

Αν αισθάνεσαι έτοιμος, μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου για συμμετοχή στις διεθνείς αποστολές των MSF.