Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
182.300 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
Περίθαλψη 70.000 ασθενών για ελονοσία
22.900 συστηματικοί εμβολιασμοί
Country code: 
ML