Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
34.300 ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία πρώτης γραμμής
1.000 ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία δεύτερης γραμμής
Περίθαλψη 4.700 ασθενών για χολέρα
800 ασθενείς σε θεραπεία για φυματίωση, από τους οποίους οι 100 για πολυανθεκτική φυματίωση
Country code: 
MZ