Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
76.100 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
Περίθαλψη 1.800 ασθενών σε επισιτιστικά κέντρα
3.400 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχικής υγείας
1.600 ασθενείς σε αντιρετροϊκή θεραπεία πρώτης γραμμής
Country code: 
IN