Είστε εδώ

Summary image: 
Country stat: 
166.700 επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία
13.700 ατομικές και ομαδικές συνεδρίες ψυχικής υγείας
180 ασθενείς σε θεραπεία για πολυανθεκτική φυματίωση
Country code: 
UA