© 2011, Γιατροί Χωρίς Σύνορα / Πληροφορίες | 210 5200 500 | παραγωγή www.trigital.org
Συγγραφέας: Patti McIntosh · Εικονογράφος: Tara Langlois · Φωτογράφοι: Dustin Delis i Juan Carlos Tomasi